Вобла вяленая вес. 1/2 Лунское море
Густера вяленая вес. 1/2 Лунское море
Плотва вяленая вес. 1/2 Лунское море
Икра минтая вяленая 250г в/у 1/6 Лунское море
Икра минтая вяленая 500г в/у 1/6 Лунское море
Красноперка вяленая вес. 1/2 Лунское море
Лещ вяленый вес. 1/2 Лунское море
Щука вяленая вес. 1/2 Лунское море
Карась вяленый вес. 1/2 Лунское море